กบไสไม้

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300115/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 6 x 31 x 4 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นแท่งไม้ยาวตรง มีช่องโหว่เป็นรูปสี่เหลี่ยม กลางไม้ ด้านในช่องสี่เหลี่ยม มีไม้คั่นอยู่ ด้านบนหัวรูปสี่เหลี่ยม มีไม้เสียบทะลุ ยื่นออกมาเป็นที่จับ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการไสไม้

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ