กบไสไม้

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300114/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 7 x 36 x 4 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นแท่งไม้ยาวตรง มีช่องโหว่เป็นรูปตัว I กลางไม้ ด้านบนหัวตัว I มีไม้เสียบทะลุ ยื่นออกมาเป็นที่จับ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการไสไม้

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ