คาด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300112/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 107 x 43 x 96 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นไม้แนวนอน 2 ชิ้น เชื่อมด้วยไม้แนวตั้ง 2ชิ้นสภาพตั้งขึ้น ไม้ท่อนล่างแนวนอน มีไม้สอดในช่อง 7 ช่อง สภาพแนวตั้ง และมีไม้หนาเฉียงทำมุม 45 องศา ทางหัวและท้าย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการไถ่นา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ, ในบ้าน

ภาพประกอบ