หอก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300111/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 26 x 26 x 127 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีด้ามจับเป็นไม้ยาวสูง ปลายด้ามเป็นโลหะ ยึดติดปลายหอกที่เป็นโลหะ ทรงสามเหลี่ยมปลายแหลม

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการต่อสู้ และใช้ในการล่าสัตว์

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, อื่นๆ

อาวุธหอก

ภาพประกอบ