แอกควาย

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300110/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 90 x 15 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพแอดควาย มีทั้งหมด 3 ชิ้น ชิ้นแรก แอกหลวง มีลักษณะเรียวโค้งขึ้น แล้วโค้งลง บริเวณหัวท้ายกลมมนสวมท้ายทอยควาย กว้าง 90 ยาว 15 ชิ้นที่สอง แอกน้อย มีลักษณะเรียวโค้งลง สวมคอควาย กว้าง 28 ยาว 10 ชิ้นที่สาม ไม้ก๋องแก๋ง มีลักษณะ เป็นไม้หนายาวตรง คล้องกับที่ไถ่ กว้าง 71 ยาว 9 *มาตรวัดเป็น เซนติเมตร

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการคล้องควายในการไถ่นา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ, ในบ้าน

ภาพประกอบ