คันไถ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300109/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 127 x 5 x 97 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีคันยาวผูกกับแอก มีที่จับไม้ที่จรดกับพื้นด้านล่างผูกกับจานไถ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเป็นชิ้นส่วนหนึ่ง ใช้ในการไถ่นา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ, ในบ้าน

ภาพประกอบ