จานไถ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300108/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 13 x 13 x 22 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพจานไถมีลักษณะรูปทรงสามเหลี่ยม ปลายสามเหลี่ยม เรียวโค้งงอ และมีเหล็กนูนขึ้น 3 เส้น บริเวณด้านในของจานไถ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเป็นชิ้นส่วนหนึ่งใช้ในการไถ่นา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ