หน้าไม้

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300107/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 33 x 51 x 54 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะ เป็นด้ามจับไม้ยาว ด้านบนของด้ามจับมีไม้ยื่นออกไฟ และมีไม้ไผ่สอดตรงกลาง ของปลายไม้ที่ยื่นออกไป ขึงด้วยเชือกธรรมดา ชำรุด เชือกที่ใช้ขึงจริงขาดหาย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการล่าสัตว์

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ