โก๋นผึ้ง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300106/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 24 x 24 x 70 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ทรงสูง ตรงกลางกลวง ชำรุด เป็นรอยแตก เส้นยาวแล้วใช้ลวดขึงเอาไว้

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการเลี้ยงผึ้ง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ