ไซ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300104/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดไซ 17 x 17 x 54 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพทำจากไม้ไผ่นำมาสานให้ชิดกัน เป็นทรงกระบอก ด้านหนึ่งสร้างเป็นทางเปิด-ปิดเอาอาหารใส่เพื่อล่อปลา อีกด้านสานเป็นกรวย ให้เข้าได้ออกไม่ได้ ชำรุด ด้านเปิด-ปิดไม้แตกหัก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการดักปลา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ