แซะ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300103/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 69 x 35 x 121 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีด้ามจับเป็นไม้ยาวบริเวณ ปลายด้ามจับเป็นไม้ไผ่สานเป็นสามเหลี่ยมคว่ำ ถักเป็นช่องเล็กถี่ๆ ยึดติดกับปลายด้ามจับ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการจับปลา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ