ข้อง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300102/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 16 x 16 x 18 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพทำจากไม้ไผ่สานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสโค้งงอโค้งงอสูงขึ้นเล็กน้อย มีคอเล็ก ปากกว้าง มีฝาปิดสานเป็นรูปทรงกรวยไว้ป้องกันสัตว์ออก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการจับ ปู จับปลา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ