ขอช้าง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300101/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 14 x 14 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีด้ามจับยาวเป็นไม้ ปลายด้ามจับเป็นเหล็กโค้งงอ ยึดติดกับด้ามจับ ปลายเหล็ก ไม่แหลมคม

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการบังคับช้าง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้, โลหะ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ