จานไถ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300100/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 13 x 13 x 24 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพจานไถมีลักษณะรูปทรงสามเหลี่ยม ปลายสามเหลี่ยม เรียวโค้งงอ และมีเหล็กนูนขึ้น 3 เส้น บริเวณด้านในของจานไถ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเป็นชิ้นส่วนหนึ่ง ที่ใช้ในการไถ่นา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ