เคียว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300097/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 2 x 2 x 31 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีด้ามจับเป็นไม้ มีลวดลายเป็นเส้น บริเวณเคียวเกี่ยวข้าวเป็นโลหะยึดติดกับด้ามจับ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการเกี่ยวข้าว

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้, โลหะ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ