แอกควาย

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300096/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 90 x 7 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพแอดควาย มีทั้งหมด 3 ชิ้น ชิ้นแรก แอกหลวง มีลักษณะเรียวโค้งขึ้น แล้วโค้งลง สวมท้ายทอยควาย ชิ้นที่สอง แอกน้อย มีลักษณะเรียวโค้งลง สวมคอควาย ชิ้นที่สาม ไม้ก๋องแก๋ง มีลักษณะ เป็นไม้หนายาวตรง คล้องกับที่ไถ่

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สวมใส่ควายตอนทำนา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ