ไม่รู้ชื่อ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300095/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 8 x 8 x 46 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นไม้ไผ่ทรงกระบอก 1 ข้อปล้อง เลาะเปลือกด้านข้างให้เป็นเส้น 3 เส้น หัวท้าย คั่นด้วยไม้แนวนอน 2 แท่ง ส่วนด้านข้าง ๆ มีการขูดเนื้อไม้ให้บุ๋มลงไป ตรงกลางเจาะรูวงกลม ส่วนหัวและท้ายมีการคั่นด้วยไม้แนวนอน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งาน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

ภาพประกอบ