เตารีด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300094/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 19 x 13 x 14 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพตัวฐานเตารีดเป็นโลหะทรงสามเหลี่ยม และมีที่จับโค้งงอเป็นโลหะ หุ้มด้วยไม้

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการรีดผ้า

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้, โลหะ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ