เตารีด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300093/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 19 x 14 x 13 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพตัว๗นเป็นเหล็กทรงสามเหลี่ยม มีที่จับเป็นเหล็กหุ้มด้วยไม้ มีน้ำหนักมาก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการรีดผ้าให้เรียบ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้, โลหะ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ