โคมไฟ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300092/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 13 x 13 x 30 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทรงสูง ด้านบนโค้งกลมมน และมีที่จับบริเวณยอด มีกระจกติดรอบสี่ด้านและมีที่เปิด-ปิดด้านหนึ่ง ชำรุด กระจกแตกด้านหนึ่ง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเป็นที่ครอบเทียนไม่ให้ไฟดับ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีแดง

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ