หีบ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300091/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 49 x 29 x 24 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นหีบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวฝาปิดยึดติดกับตัวหนีบ มีหูหิ้วเหล็ก 2 ข้าง บริเวณหน้าหีบมีตัวล็อคหีบ ด้านบนตรงกลาง มีช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้สอด

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่เงินทำบุญ ของวัด

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ