กระเป๋า

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300090/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 35 x 27 x 13 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพกระเป๋าไม้ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หุ้มด้วนหนัง มีที่ถือ และที่ล็อค 2 ข้าง ชำรุด บริเวณผิวกระเป๋า หนังขาด ที่จับล็อคขึ้นสนิม

ลักษณะพิเศษRisa Chigasaki

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่เก็บของ เช่น เสื้อผ้า เอกสาร เป็นต้น

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้, หนังสัตว์

สีดำ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ