หีบ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300089/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 59 x 19 x 14 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฝาเปิดเป็นแบบเลื่อนออกเฉพาะส่วนบน ชำรุด เป็นรูตรงมุมของฝาเปิด-ปิด

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สำหรับใส่เก็บของ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ