น้ำเต้า

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300087/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 18 x 18 x 38 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพน้ำเต้า ทำจากลูกน้ำเต้าข้าง ในกลวง บริเวณฐานและรอบน้ำเต้ามีการถักหุ้มด้วยไผ่ และมีเชือกร้อยห้อย สามารถพกติดตัวได้

ลักษณะพิเศษทำจากลูกน้ำเต้า

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่น้ำดื่ม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุอื่นๆ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ