น้ำเต้า

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300085/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 12 x 12 x 50 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพน้ำเต้า ทำจากลูกน้ำเต้าข้าง ในกลวง บริเวณฐานและรอบน้ำเต้ามีการถักหุ้มด้วยไผ่ และมีเชือกร้อยห้อย สามารถพกติดตัวได้

ลักษณะพิเศษทำจากลูกน้ำเต้า

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการใส่น้ำดื่ม พกไปสถานที่ต่างๆ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุอื่นๆ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ