น้ำต้น

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300083/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดน้ำต้น 12 x 12 x 23 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานเล็ก และค่อยๆ กว้างออก มีลักษณะเป็นวงรี มีคอขวดที่สูง บริเวณปากมีขนาดแคบ มีลวดลายเส้นตรงเฉียง ชำรุด แตกบริเวณปากน้ำต้น

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่น้ำดื่ม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ