ค้างซอยยา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300082/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 64 x 12 x 68 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานไม้เป็นฐานแบนหัวแหลม และมีไม้ 2 แท่งตั้งขึ้น ค้ำไม้แนวนอน หัวแหลมด้านบนเอาไว้ บนเนื้อไม้เป็นหลุมลงไป บริเวณไม้ค้ำด้านหลังสูงกว่าด้านหน้าและ มีรูวงกลม ให้ไม้ด้านบนสอดเข้าไป

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้หั่นยาสูบ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ