กระบุงน้อย

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300081/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 19 x 19 x 13 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นลักษณะเป็นไม้ไผ่สาน ฐานรองเป็นไม้ไข้วกัน 2 ชิ้น รองรับกระบุงเล็ก มีลักษณะครึ่งวงกลม มีเชือกร้อยไว้ห้อย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานไว้ใช้ใส่ของ อาหารแห้ง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุอื่นๆ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

งานศิลปะอื่นๆ

ภาพประกอบ