ซ้า (ตระกร้า)

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300080/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดซ้า 13 x 13 x 20 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นทรงครึ่งวงกลม มีปากกว้าง ปลายเป็นหัวแหลมมี 2 มุม สานด้วยไม้ไผ่

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่อาวุธ มีดพกต่างๆ อุปกรณ์เล้กๆน้อยๆ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีอื่นๆ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ