หวดนึ่งข้าว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300079/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงกรวย สานด้วยไผ่ ก้นแหลมปากกว้าง ฝาปิดเป็นทรงกรวย คล้ายหมวกคนจีน และมีเชือกตลอด

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้นึ่งข้าว

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีอื่นๆ

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ