กระจาด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300078/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 47 x 47 x 13 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สานด้วยหวาย ก้นจะเป็นช่องเล็กๆ บริเวณด้านข้างจะมีการสานเฉียงออก มีปากกว้าง ก้นกว้าง ชำรุดบริเวณก้นเป็นรูฉีกขาด หวายที่ใช้สานฉีกขาด

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่สิ่งของ ใส่ผลไม้ ฯลฯ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุอื่นๆ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ