ถาดไผ่สาน (กระจาด)

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300077/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 33 x 32 x 3 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นถาดสานด้วยไม้ไผ่ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า คล้ายจานข้าวโค้งงอขึ้นเล็กน้อย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ของ ใส่ผลไม้ ฯลฯ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีอื่นๆ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ