ซองน้ำบวย

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300076/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดน้ำบวย 31 x 31 x 37 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นไม้สี่เหลี่ยมเชื่อมด้วยไม้ด้านละ 3 แท่ง เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านบนและด้านล่างของไม้เชื่อมจะมีรอยหยัก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้วางกระบวยตักน้ำ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ