เครื่องบดเมล็ดฝ้าย (อีดปั่นฝ้าย)

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300075/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอุปกรณ์ทอผ้า 34 x 8 x 41 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะคล้ายเครื่องหั่นยาสูบ มีฐานเป็นแท่งไม้ยาว และมีแท่งไม้ตั้งสูง มีที่บดเมล็ดฝ้ายเป็นเกลียวและมีที่หมุน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้บดเมล็ดฝ้าย

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ