ขอบพึ่ม

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300074/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอุปกรณ์ทอผ้า 93 x 2 x 9 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพขอบพึ่มเป็นไม้ยาวหนาด้านบนเป็นลายโค้งขึ้นลงไปมา ด้านล่างช่องกลางไม้เป็นช่องยาวเอาไว้ใส่พึ่ม

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่พึ่มในการถักผ้า หรือตีผ้าให้แน่นขึ้น

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ