พัดไม้ไผ่

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300073/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 23 x 43 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นพัดหวายที่ถักเป็นเส้นยาวตรงและนอน มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้ามจับยาว

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการพัดให้หายร้อน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ