กล่องข้าว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300072/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 31 x 31 x 36 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานรองเป็นไม้ไขว้กัน 2 อัน แต่ชำรุดเหลือไม้ไขว้อันเดียวส่วนบนของฐานเป็นกระติบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และจะค่อยๆแคบลงเล็กน้อย จนถึงปากกระติบ มีการสานเป็นลวดลาย และมีฝาปิดทำด้วยหวาย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ข้าวเหนียวนึ่ง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ