กล่องข้าว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300071/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 14 x 14 x 22 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานรองเป็นไม้ไขว้กัน 2 อัน เป็นกนะติบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และจะค่อยๆแคบลงเล็กน้อย จนถึงปากกระติบ มีการสานเป็นลวดลาย และมีฝาปิด ชำรุดฝาปิด เป็นรอยฉีกขาดส่วนบน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ข้าวเหนียวนึ่ง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ