กล่องข้าว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300070/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 13 x 13 x 17 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นกระติบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และจะค่อยๆ เล็กลงเล็กน้อย จนถึงปากกระติบมีการสานเป็นลวดลายและมีฝาปิด ชำรุดฝาปิด เป็นรอยฉีกขาดส่วนบน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ข้าวเหนียวนึ่ง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ