กล่องข้าว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300069/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 9 x 9 x 6 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นกระติกสานทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฝาครอบที่สานด้วยหวาย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ข้าวเหนียวนึ่ง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ