หม้อต้มยา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300068/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดหม้อ, กระทะ 25 x 25 x 18 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพก้นหม้อมีลักษณะกลมมน รอบๆหม้อเป็นรอยบุ๋มเล็กๆ บริเวณปากหม้อกว้าง และบานออก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการต้มยำ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีอิฐ

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ