กล่องข้าว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300067/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 11 x 11 x 19 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพฐานรองเป็นไม้ไขว้รองรับกระติกหวายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฝาปิด

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ข้าวนึ่ง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีอื่นๆ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ