กล่องข้าว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300066/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 11 x 11 x 11 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะทรงคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส สานด้วยหวายบริเวณตรงกลางมีความกว้างกว่าส่วนอื่นๆเล็กน้อย มีบริเวณปากที่แคบลง มีฝาปิด

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ข้าวเหนียว

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีอื่นๆ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ