แก้วน้ำไม้

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300065/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 19 x 14 x 15 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีหูจับใหญ่และหนา มีบานรองแก้วหนา แก้วมีความหนา มีลักษณะทรงกระบอก ชำรุดเป็นรอยแตกบริเวณขอบแก้วข้างที่จับ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่น้ำดื่ม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ