ขันหมาก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300064/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดขัน 29 x 29 x 10 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะกลม เป็นทรงกระบอกมีปากกว้างและลึก (ชำรุดแตกหักไปครึ่ง บริเวณขอบข้างๆ)

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ ขวดยา ถ้วยยา เป็นต้น

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีดำ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ