แก้วน้ำ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300062/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 17 x 14 x 21 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นแก้วน้ำขนาดใหญ่มีด้ามจับขนาดใหญ่ ก้นแก้วลึก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่น้ำดื่ม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ