กล่องข้าว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300061/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 17 x 16 x 22 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพฐานรองเป็นไม้ไขว้เป็นรูปกากบาท รองรับส่วนด้านบนที่ใช้ในการบรรจุของ ทำมาจากไม้ไผ่สาน มีลักษณะเป็นทรงกระบอก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่อาหารหรือสิ่งของ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีอื่นๆ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ