กล่องข้าว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300060/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 23 x 24 x 30 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานสี่เหลี่ยม ไม้ส่วนบนมีลักษณะทรงกลม มีปากเล็ก ภายในมีการเคลือบ ชำรุดแตกบริเวณปาก มีฝาครอบและมีเชือกร้อย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สำหรับใส่ข้าวเหนียว

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีอิฐ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ