หม้อ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300059/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดหม้อ, กระทะ 29 x 29 x 20 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีฐานเล็กและค่อยๆกว้างออก เป็นวงกลม บริเวณปากหม้อมีขนาดแคบ ด้านข้างมีลวดลาย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการใส่อาหารและน้ำดื่ม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีอิฐ

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ