หม้อ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300058/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดหม้อ, กระทะ 27 x 27 x 18 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะฐานเล็กและค่อยๆกว้างออก มีลักษณะเป็นวงรี ปากมีขนาดหนาและสูงขึ้นเล็กน้อย ยึดติดกับตัวหม้อ มีลวดลาย เส้น

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการใส่อาหาร และน้ำดื่ม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีอิฐ

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ